Wydarzenia


Ryczałt za nocleg dla kierowcy w transporcie międzynarodowym

Zagadnienia dotyczące ryczałtu za nocleg dla kierowcy w transporcie międzynarodowym budzą duże wątpliwości interpretacyjne. Dotyczą one przede wszystkim tego, czy ryczałt powinien być wypłacany pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Wielokrotnie wypowiadał się na ten temat Sąd Najwyższy, a także Trybunał Konstytucyjny.

czytaj więcej...

Zacieśnienie współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek i główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur podpisali 7 marca 2019 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie porozumienie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Transportu Drogowego. Zastąpiło ono poprzedni tego typu dokument z sierpnia 2002 r.

czytaj więcej...

Inspektorzy pracy w radiowej Jedynce

W nocy z 1 na 2 lutego 2019 r. gośćmi radiowej Jedynki byli inspektorzy pracy, Milena Załęska z ostrołęckiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy oraz Waldemar Adametz z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. W Programie 1 Polskiego Radia, podczas audycji „Jedynka w drodze” poruszony został temat usuwania śniegu z pojazdów ciężarowych.

czytaj więcej...

Powrót do porzedniej strony