Praca w niedziele i święta


Czy kierowca może pracować w niedziele i święta?

Niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu, a 6.00 w następnym dniu (art. 151 9 Kodeksu pracy).

Pracodawca ma jednak możliwość ustalenia innych granic czasowych, przy zastrzeżeniu, że niedziela lub święto musi zaczynać się w tym dniu. Ustalenie odmiennych granic czasowych niedzieli i świąt, następuje w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy, odpowiednio w obwieszczeniu pracodawcy, bądź indywidualnie w umowie o pracę.

Praca w niedzielę oraz święto jest dozwolona między innymi:
 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • przy pracy zmianowej,
 • przy niezbędnych remontach,
 • w transporcie i w komunikacji,
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych.

Ważne !

Pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.

Jakie dni są dniami ustawowo wolnymi od pracy?

Dni świąteczne określa ustawa z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zgodnie z tą ustawą w ciągu roku kalendarzowego przypada 12 dni świątecznych, będących dniami wolnymi od pracy, tj.:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • Zielone Świątki – jest to zawsze niedziela,
 • Boże Ciało – jest to zawsze czwartek,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 i 26 grudnia – pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia
Jak zrekompensować pracę w niedzielę?
Za pracę w niedziele i święta, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy – najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego czasu pracy, a w przypadku braku takiej możliwości wypłacić dodatek do wynagrodzenia (art. 151 11 Kodeksu pracy).