O kampanii


Transport drogowy to obecnie jedna z najpopularniejszych gałęzi transportu. Niestety praca w tym sektorze wiąże się z wysokim ryzykiem wypadków. Na drogach całej Europy ginie około 10 tysięcy osób rocznie.1 W Polsce co roku ok. 3 tys. osób traci życie i 40 tys. zostaje rannych w wypadkach drogowych.2

Kierowcy zawodowi w swojej codziennej pracy mają częsty kontakt z czynnikami stresogennymi, takimi jak3:

  • konieczność dowiezienia towaru na czas – presja czasu;
  • niebezpieczne sytuacje drogowe;
  • odpowiedzialność materialna za załadunek oraz środek transportu;
  • coraz wyższe wymagania stawiane kierowcom przez przełożonych oraz klientów;
  • odległość od domu;
  • inni kierowcy i ruch uliczny;
  • brak dostępności niektórych usług: higieny, jedzenia.

Skutkiem nieustannego stresu jest rosnące zmęczenie, które zwiększa prawdopodobieństwo wypadku komunikacyjnego. Zaledwie 4 godziny snu zamiast 8 zwiększają ryzyko wypadku jedenastokrotnie. Z tego powodu konieczne jest podejmowanie działań, które poprawią bezpieczeństwo osób wykonujących zawód kierowcy.

Państwowa Inspekcja Pracy już po raz drugi prowadzi kampanię informacyjną „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” pod hasłem „Nie prowadź bez przerwy”. Jej celem jest zapobieganie wypadkom komunikacyjnym związanym z naruszaniem przepisów o czasie pracy lub złym stanem psychofizycznym pracowników. Kampania skierowana jest do pracodawców/przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportowym, jak również do pracowników oraz osób samozatrudnionych z tej branży. Zadania są realizowane w formie szkoleń, narad i warsztatów jak również poprzez aktywne promowanie kultury bezpieczeństwa wśród kierowców, właściwego zachowania na drodze oraz praktycznych rozwiązań organizacyjnych.

Udostępniamy publikacje i prezentacje szkoleniowe. Mogą być one nieodpłatnie pobrane i wykorzystywane do celów własnych (poza zastosowaniem komercyjnym). Zachęcamy do skorzystania z materiałów zamieszczonych na stronie i pogłębienia swojej wiedzy, regularnych przeglądów warunków pracy, rzetelnej oceny ryzyka zawodowego.


1. Źródło: statystyki z europejskiej bazy CARE
2. Źródło: Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Wypadki drogowe w Polsce w 2017 r.
3. Źródło: „Czynniki psychospołeczne w pracy kierowcy”, Marta Bem, wydawnictwo PIP, str.9