Wydawnictwa


Czynniki psychospołeczne w pracy kierowcówAutorka przedstawia zagrożenia dla zdrowia i życia kierowców. Szczegółowo omawia czynniki psychospołeczne mające bezpośredni związek z bezpieczeństwem pracy w transporcie drogowym.

Informator do pobrania

Czas pracy kierowców.

Przepisy regulujące czas pracy są jednym z wielu elementów decydujących o zdrowej i bezpiecznej pracy, co ma bezpośrednie ekonomiczne przełożenie na zyski pracodawcy. Autorka wyjaśnia w broszurze jak należy interpretować i stosować ustawę o czasie pracy kierowców.

Pobierz poradnik