PAMIĘTAJ, ŚMIERĆ NIE ŚPI...

TY MUSISZ!

Zrób sobie przerwę

KAMPANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Wydarzenia

  • zalecenia prewencyjne,
  • ogłoszenia o szkoleniach w OIP,
  • wypadki przy pracy w branży transportowej

Informacje o kampanii

Liczba osób kierujących pojazdami systematycznie wzrasta. Niestety, nie tylko liczba kierowców jest duża, na wysokim poziomie utrzymuje się również liczba wypadków drogowych, chorób zawodowych oraz czynników ryzyka występujących w środowisku pracy w sektorze transportowym.

Z tego powodu konieczne jest podejmowanie działań, które poprawią bezpieczeństwo osób wykonujących zawód kierowcy.


Czas pracy kierowców.

Małgorzata Zofia Staszewska

Broszura. Format A 5. Wydanie V Przepisy regulujące czas pracy są jednym z wielu elementów decydujących o zdrowej i bezpiecznej pracy, co ma bezpośrednie ekonomiczne przełożenie na zyski pracodawcy. Autorka wyjaśnia w broszurze jak należy interpretować i stosować ustawę o czasie pracy kierowców.

Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec

Autorzy przedstawiają zagrożenia dla zdrowia i życia kierowców. Szczegółowo omawiają czynniki psychospołeczne mające bezpośredni związek z bezpieczeństwem pracy w transporcie drogowym.

Wyniki kontroli

Wciąż na niepokojąco wysokim poziomie utrzymuje się wskaźnik wypadków przy pracy kierowców zawodowych. Dlatego inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy sukcesywnie przeprowadzają kontrole w sektorze transportu drogowego.

WYMOGI PRZEWOZOWE W NORWEGII

Wyruszając w trasę poza granice Polski istotne jest aby zapoznać się z przepisami państw, przez które zaplanowana jest podróż. W tym celu przedstawiamy norweską kampanię „Mother presents” skierowaną do polskich kierowców zawodowych wykonujących przewozy na terytorium Norwegii.